Rhizolyse/wortelblock
10/04/2021
Epidurale infiltratie lumbaal
03/03/2021

Neurostimulatie

Doel

Wanneer uw pijnproblematiek niet onder controle komt met conservatieve medicamenteuze en/of technische behandelingen kan neurostimulatie zinvol zijn. Uw arts zal u hier uitgebreid over informeren tijdens een raadpleging op de pijnkliniek en zal daarbij met veel plezier op al uw vragen antwoorden.

  • Ruggenmergstimulatie (epidurale elektrode)
  • DRG-stimulatie (elektrode op de zenuwwortel)