Rhizolyse/wortelblock L2
02/03/2021

Sacro-iliacaal gewricht (SIG)

Doel

Het SI-gewricht is het gewricht tussen het heiligbeen (os sacrum) en het darmbeen (os ilium) en deze vormen een zeer groot gewrichtsoppervlak. Wanneer er slijtage (arthrose) is ter hoogte van dit gewricht gaat dit gepaard met een startstijfheid en bewegingspijn in de onderrug. Kenmerkend voor het SIG is dat er een gewrichtskapsel over ligt dat sterk bezenuwd is. Bij een SIG behandeling trachten we de gevoelszenuwtjes die dit kapsel bezenuwen een tijdlang uit te schakelen, zodat u weer beter kunt bewegen met minder pijn.

Hoe?

2 naalden worden onder controle van röntgendoorstraling zorgvuldig langs de pijnlijkste zijde tot tegen deze gewrichtsspleet gebracht. In een eerste tijd dient een diagnostische behandeling uitgevoerd te worden als proef, om te kijken of de klachten kortstondig verbeteren wanneer deze gewrichtjes lokaal verdoofd worden. Hierbij trachten we een lokaal verdovend middel en een ontstekingsremmer in het gewricht zelf toe te dienen om eventuele irritatie door de slijtage (arthritis) te temperen. Indien er een tijdelijke pijnverlichting teweeg kan gebracht worden komt u in aanmerking voor een continue radiofrequente behandeling (CRF). Bij een CRF worden er opnieuw 2 naalden onder röntgendoorstraling tot net in het kapsel van het SIG gebracht, waar de gevoelszenuwtjes zich bevinden. Via stimulatietesten wordt er gekeken dat we zeker niet in de buurt zitten van spieraandrijvende zenuwen. Bij een CRF wordt er een gecontroleerde opwarming van de gevoelszenuwtjes gecreëerd zodat u minder gehinderd wordt door de pijn. Het gewricht en diens gevoelszenuwen worden lokaal verdoofd zodat u deze opwarming niet gewaarwordt. Er wordt bij een CRF telkens maar één zijde per behandeling aangepakt. Bij een CRF kan er tijdelijke zenuwirritatie optreden na de opwarming die kan duren tot een tiental dagen erna. Het effect van een radiofrequente behandeling treedt pas op na 3-4 weken.

Hoeveel terugbetaald?

Per 12 maand: 3 (3 in totaal samen met RF lumbale facetten)